A projektet Izland, Liechtenstein és Norvégia pályázati alapjából finanszírozzák.

Juhászat, pásztorkodás

A székely többségű Kovászna megye déli csücskében, a Kápát-kanyar vonalán juhtenyésztő, zárt román közösségek élnek. Több évszázadra visszanyúló hagyományos foglalkozásuk a havasi fennsíkok és a Háromszéki-medence sík területei közötti legelőváltó pásztorkodás. A több ezer juhot gondozó esztenákon kora tavasztól a tél beálltáig kizárólag férfiak dolgoznak, családjuk pedig a faluban él. Az esztenák lakói jól meghatározott hierarchiába szerveződnek, szigorúan körülhatárolt tevékenységi körrel. Az esztenabács felel a juhállományért és ő készíti el a különböző tejtermékeket: sajtot, túrót, ordát. A monyator a juhokat a fejőlyukhoz tereli, a fejőpakulárok a juhok fejését végzik. A meddőpakulár az elkülönített, nem fejős állatokat gondozza. A foglalkozás alapvető módszerei, eljárásai az elmúlt századokban alig változtak, az eszközállomány viszont az utóbbi évtizedekben nagy változáson ment keresztül.