A projektet Izland, Liechtenstein és Norvégia pályázati alapjából finanszírozzák.

Fazekasság

A fazekasság agyagmegmunkáló foglalkozás, mely során a fazekas használati-, szállító- és tárolóedényeket, különböző tárgyakat készít. A mesterség kialakulásának terméászetföldrajzi előfeltétele a megfelelő minőségű anyag lelőhelyének közelsége,vagya a nyersanyag könnyű beszerezhetősége. A székelyföldi fazekasok elsősorban mázatlan és ólommázas edényeket készítettek, portékájukat a közelebbi vásárokra maguk szállították szekereikkel, gondosan szalma közé rakva, edénykereskedők révén pedig készítményeik távolabbi vidékekre is eljutottak. A fazekalás több fontos tevékenységből áll: nyersanyagbeszerzése és -előkészítés, korongolás – edényformázás, kiégetés, díszítés – mázazás, másodszori kiégetés. Mestereinek nagy száma és termékeik minősége alapján elismert Székelyföld több települését fazekasközpontként tartja számon a köztudat.