A projektet Izland, Liechtenstein és Norvégia pályázati alapjából finanszírozzák.

Kőfaragás

A kőfaragás mint falusi kismesterség a kézművesség, a háziipar és a népművészet határán mozgó hagyományos tevékenység. A mesterség körébe tartozik mindennemű olyan munkavégzés, amely a kő megmunkálására irányul, és amely során építkezéseknél használatos elemek, emlékjelek vagy használati tárgyak készülnek. Háromszéken a kőfaragás nagyobb méreteket öltő kibontakozása óta az elmúlt két évszázadban a térség infrastruktúráját illetően nagyon fontos volt a kőhidak, átereszek, kővel burkolt műutak és vasúti töltések kiépítése, határkövek elhelyezése az utak mentén. Kőből a templomok, kúriák, lakóházak díszítésére és a falusi gazdaságok felszerelésére faragtak épületelemeket és használati tárgyakat.